борончу кудайбергенов кыргыздар дйн жзнн эсин оодарды